Wymień cechy miłości Boga:
*Ostatnia wieczerza Jezusa ( to wymiecić z tych słów To jest bowiem ciało moje... i To jest bowiem kielich krwi... )
* Jezus umierajcy na krzyżu
* I jeśli możecie to z fragmentów Bibli: J 4, 34 I J 10, 11-18, ale tylko jeśli chcecie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:00:54+02:00
Ostatnia wieczerza Jezusa ( to wymienić z tych słów To jest bowiem ciało moje... i To jest bowiem kielich krwi... )

W tych słowach Jezus wyraża wszelką miłość do wszystkich ludzi
i pokazuje że umarłby za nich .

Jezus umierający na krzyżu

W tym czasie Jezus pokazuje miłość do bliźniego i umiera za nasze grzechy - umiera za nas.

2 5 2
2010-03-30T15:11:22+02:00
Bóg obdarza nas takimi darami jak:
Rozum
Logika
odwaga
pokora
siła
spryt
inteligencja


Powyżej wymienione słowa to dary od Boga.;]
1 1 1