Odpowiedzi

2010-03-30T18:50:11+02:00
Ponieważ przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym,to
wysokość tego trójkąta a zarazem stożka jest równa długości
promienia podstawy ( trójkąt jest równocześnie równoramienny).
Zatem h = r
V = (1/3)π r² h = (1/3) π r³
czyli (1/3) π r³ = 9 π
(1/3) r³ = 9 ---> r³ = 9*3 = 27
r = ∛27 = 3
l - tworząca stożka
Mamy z tw. Pitagorasa
l² = r² + r² = 3² + 3² = 9*2
l = √9*√2 = 3√2
Odp. l = 3√2

Dodam jeszcze rysunek.