Zad 1.
Naczynie w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 5 cm x 8 cm x 2,2 dm chcemy wypełnić sokiem. Oblicz ile potrzebujemy butelek soku , skoro każda z nich ma pojemność 0,33 l.

zad.2
Pole powierzchni pewnego prostopadłościanu wynosi 48 j , a objętość 20 j . Jakie długości mają krawędzie tego prostopadłościanu , jeśli wiadomo, że wyrażają się one liczbami naturalnymi ?

zad. 3
Z arkusza papieru o wymiarach 35 cm x 30 cm wycięto z każdego rogu kwadrat o boku 5 cm. Przez nagięcie 4 prostokątów powstałych na bokach otrzymano otwarte pudełko. Oblicz objętość tego pudełka.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:08:47+02:00
Zad.1 2.2dm=22cm
V=a x b x c
V=5cm x 8cm x 22cm=880cm sześciennych=0.88dm sześcienne

0.88:0.33=2.66
Odp.Potrzebujemy 3 butelek.
1 5 1