Zad.1
Na podstawie równania reakcji zobojętnienia kwasu siarkowego (VI) zasadą sodową : H₂SO₄ + 2 NaOH ----> Na₂SO₄ + 2 H₂O oblicz, ilu gramów zasady sodowej zużyto do zobojętnienia 19.6 g kwasu siarkowego (VI)

Zad.2
Reakcja przebiega według równania: 2KClO₃ ----> 2 KCl + 3 O₂. Oblicz masę tlenu w warunkach normalnych, którą można otrzymać przez rozkład 4,9 g chloranu (V) potasu KClO₃


Bardzo proszę o pomoc .!.!.!. DAM NAJ .! TYLKO PROSZĘ Z OBLICZENIAMI .!!!


; *

40 PUNKTÓW .!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T22:45:51+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1
mNaOH=23u+16u+1u=40u
mH₂SO₄=2*1u+32u+4*16u=98u
H₂SO₄ + 2 NaOH ----> Na₂SO₄ + 2 H₂O
98g kwasu-------2*40g zasady
19,6g kwasu-----xg zasady
x=16 zasady sodowej (NaOH)Zad.2
mO₂=2*16u=32u
mKClO₃=39u+35,5u+4*16u=138,5u
2KClO₃ ----> 2 KCl + 3 O₂
2*138,5g KClO₃-------3*32g tlenu
4,9g KClO₃---------------xg tlenu
x=1,7g tlenu
17 3 17