Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:32:51+02:00
Syntezy :
węgiel + tlen --> tlenek węgla (IV) [ C + O2 --> CO2 ]
azot + tlen ---> tlenek azotu (V) [ 2N2 + 5O2 --> 2N2O5 ]
analizy :
tlenek rtęci (II) --> tlen + rtęć [ 2HgO --> 2Hg + O2 ]
tlenek boru (III) --> tlen + bor [ 2B2O3 --> 4B + 3O2 ]
wymiany :
tlenek węgla (IV) + wodór --> tlenek wodoru + węgiel [ CO2 + 2H2 --> 2H2O + C ]
tlenek azotu (V) + fosfor --> tlenek fosforu(V) + azot [ N2O5 + 2P --> P2O5 + 2N ]
2010-03-30T17:33:03+02:00
Analizy (rozkładu)
CaCo3 --> CaO+CO2 (wapień na Wapno palone i tlenek węgla 4)
wymiany
6Co2 + 6H2O --> C6H12O6 + 6O2 (fotosynteza)
syntezy (łączenia)
C + O2 --> CO2 (powstawanie tlenku węgla 4)
2010-03-30T17:43:13+02:00
1) Reakcja analizy (rozkładu) — substancja ulega rozkładowi na dwie lub więcej substancji prostych:
A = B + C + ...
przykład: CaCO3 —> CaO + CO2

2) Reakcja syntezy (łączenia) — z dwóch lub większej ilości substancji powstaje jedna substancja złożona:
B + C + ... = A
przykład: H2 + Cl2 —> 2HCl

3) Reakcja wymiany — z dwóch lub więcej ilości substancji powstają dwie lub więcej nowych substancji o odmiennym składzie i właściwościach. W reakcji wymiany pewne atomy lub jony zostają wymienione na inne (następuje wymiana składników między substratami reakcji).

Reakcja wymiany pojedynczej (prostej):
AB + C = AC + B
przykład: Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2

Reakcja wymiany podwójnej:
AB + CD = AC + BD
przykład: 2NaCl + H2SO4 —> Na2SO4 + 2HCl