Odpowiedzi

2010-04-01T01:01:22+02:00
1 mol chlorowodoru (HCl) w postaci gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm3 objętości, więc 5,6 dm3 stanowi 5,6/22,4=0,25 mol. Rozpuszczono go w wodzie otrzymując 100 cm3 kwasu solnego.

Potrzebujemy 0,1 moli HCl w 1 litrze=1 dm3=1000 cm3.
Skoro w 100 cm3 jest 0,25 mol, to 0,1 mola znajduje się w
0,1mol/0,25mol * 100 cm3 = 40 cm3 kwasu i tyle potrzeba to sporządzenia roztworu 0,1-molowego. Reszta 1000-40=960 cm3 to woda.

Odp. 40 cm3 kwasu trzeba zmieszać z 960 cm3 wody.