Uzupełnij brakujące informacje. Oblicz procentowy udział ludności Chin w ogólnej liczbie ludności świata.
Liczba ludności świata: .............
Liczba ludności Chin: ...............
Obliczenia: ...........................

Ludność Chin stanowi około ... % ludności świata. Oznacza to, że co ... statystyczny mieszkaniec Ziemi jest Chińczykiem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:47:59+02:00
Ludności świata - 6,4 mld (6400000000)
liczba ludności Chin - 1,3 mld = (1300000000)

Obliczenia :
1,3/6,4 * 100% ≈ 20%

ludność Chin stanowi około 20% ludnosci świata. oznacza to, że co 5 statystyczny mieszkaniec Ziemi jest Chińczykiem.
19 4 19
2010-03-30T18:51:51+02:00
6800000000
1300000000

1,3 / 6,8 = 19%

19 top prawie 20

20 %

co 5
13 3 13