Przyporządkuj papieżowi i cesarzowi założenia zgodne z ich stanowiskami w sprawie sporu o inwestyturę
Biskupi są mianowani przez władzę świecką .
Wszyscy dostojnicy kościelni podlegają wyłącznie władzy papieża .
Władza zwierzchnia nad świeckimi monarchami należy od cesarza ,
W Kościele obowiązuje celibat -zakaz zawierania małżeństw przez osoby duchowne.
Niedozwolona jest symonia , czyli kupowanie stanowisk kościelnych.
Decydujący głos przy wyborze biskupa Rzymu ma cesarz .
mam to na jutro pomocy

1

Odpowiedzi

2010-03-31T11:22:42+02:00
Biskupi są mianowani przez władzę świecką - do cesarza
Wszyscy dostojnicy kościelni podlegają wyłącznie władzy papieża - do papieża
Władza zwierzchnia nad świeckimi monarchami należy do cesarza - do cesarza
W kościele obowiązuje celibat - zakaz zawierania małżeństw przez osoby duchowne - (nie mam)
Niedozwolona jest symonia, czyli kupowanie stanowisk kościelnych - do papieża
Decydujący głos przy wyborze biskupa rzymu ma cesarz - do cesarza

powinno być dobrze:)
102 4 102
W kościele obowiązuje celibat - zakaz zawierania małżeństw przez osoby duchowne do Papieża