11 XI 1918 r. - Trzeba napisać co się stało .
1920 r. -
1921 r . -
1919 r .-
15 VIII 1920 r. -
27 XII 1918 r . -

zadznie 2. Wyjaśnij , dlaczego wybuch I wojny światowej obudził w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości . _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________......

Zadanie . 3 .Podaj, w wyniku jakich wydzrzeń została uksztautowana granica Polski z Niemcami .____________________________________________________________________________________________________________.....

Zadanie . 4 . Napisz , jakie wydarzenie zadecydowało o ksztaucie granicy polsko - radzieckiej . ______________________________________________________________________________________________________________.....

Zadanie .5 . Wymień , na pamiątkę jakich wydarzeń obchodzimy co roku
a.)Śięto Niepodległości -
b.)Święto Wojska Polskiego -

Zadanie .6 . Wyjaśnij znaczenie słowa (plebiscyt) -
2

Odpowiedzi

2010-03-30T19:52:43+02:00
1920 - wojna Polsko -Bolszewicka
11 XI 1918 r. uznanie niepodległości Polski na arenie międzynarodowej,
1921 nieudany zamach członka Ukraińskiej Wojskowej Organizacji na Naczelnika Piłsudskiego.
1919 - w nocy powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko Ławica
15 VIII 1920 r- Górny Śląsk otrzymał szeroką autonomię (zobacz też: statut autonomii).
wprowadzenie ustawy o wykonaniu reformy rolnej
27 XII 1918 r .zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu
2.)Moim zdaniem nadzieje w Polakach na odzyskanie niepodległości , gdy wybuchła 2 wojna światowa , dlatego , że myśleli , że inne kraje wreszcie zauważą nasz kraj
3.)Plebiscyt 4.)pokój Ryski
5.)święto niepodległości - odzyskanie przez Polaków niepodległości , suwerenności
b.)Święto Wojska Polskiego - NA CZEŚĆ WYCZYNÓW OFICERÓW POLSKICH
6.)plebiscyt - powszechne głososowanie ludności na danym terenie
9 4 9
2010-03-30T19:55:25+02:00
Z1
a)Swięto Odzyskania Niepodleglości
b}Bitwa Warszawska
c)(nie podałeś miesiąca nie powiem ci:/)
d)Wojna polsko-bolszewicka:
e)27.XII 1918 - wybucha Powstanie Wielkopolskie
z2
Zaborcy walczyli między sobą Austria z Niemcami przeciwko Rosji.
Przegrana jednego zaborców zdecydowała na jakich ziemiach odrodzi sie państwo Polskie.(3 zaborców obróciło się przeciwko sobie)
z3
W wyniku powstań w Wielkopolsce i w wyniku plebiscytu na Warmi i na Sląsku.
z4
Zdecydowała wojna Polsko-bolszewicka.
z5
a-odsyskanie niepodległości przez polskę
b-cud nad wisłą -bitwa warszawska

z6
Ludność głosująca w swym terytorium:]
pomogłem daj naj:]:]
12 4 12