Odpowiedzi

2010-03-31T19:17:06+02:00
Byli nauczyciele profesorowie organizowli tajne spotkania w których czytano ksiąrzki nawet można było w tedy zrobic sobie Mgr albo Dr . Wydawano ruzne gazety np Kurier Poranny , Poslka Walcząca Wolna Polska Kurier Warszawski robiono to poto aby zmobilizowac społeczeństwo do walki z okupantem . Różnego rodzaju obrazy przechowywano w mieszkaniach konspiracyjnych bo niemcy grabili i wywozili do rzeszy . W podziemiu istniał również sąd który wydawał wyroki na oficerów dowódców obozów jednym ztych którzy robili plan zabujstwa był gen. Nil . Powstała organizacja Mały sabotarz szare szeregi i ich zadaniem było niszczenie propagandy niemieckiej , rysowali na ścianach różne znaki np żółw polakom nie można było wchodzic do kina to pisali tylko w kinie siedzom swinie
1 5 1