(Zad.1)
a)Oblicz wartość wyrażenia
4(y+1)²-2(1-2y)²+(2y-3)(3+2y) ,jeśli y=¼

b)Oblicz p,jeżeli wiesz że, 33¹/₃ % liczby p jest równe
0,027⁻¹/₃ -(-⅙)⁻² +256⁰,⁷⁵ -3⁻¹+(5,5)°

(Zad.2)Rozwiąż nierówność i zapisz zbiór rozwiązań w postaci przydziału :
(4x-5)(2+9x)>(6x-1)²

1

Odpowiedzi

2009-11-01T17:10:55+01:00
A)4(y+1)²-2(1-2y)²+(2y-3)(3+2y)=
4(y²+2y+1)-2(1-4y+4y²)+4y²-9=
4y²+8y+4-2+8y-8y²+4y²-9=
16y-7
16×¼-7=4-7=-3

c)(4x-5)(2+9x)>(6x-1)²
8x+36x²-10-45x>36x²-12x+1
-37x-10>-12x+1
-25x>11/(-25)
x<0,44

x∈(-∞,0,44)