Uzupełnij tabelę
Rodzaj transportu | środki transportu | Droga transportu | Inwestycje towarzyszące rozwojowi
? | samochody osobowe i towarowe |?|?
?|?|?| budowa sieci przesyłowej i jej utrzymanie
kolejowy|?|?|?
?|tankowce, kontenerowce,masowce|?|?
?|?|korytarze powietrzne|?
?|?|?|regulacja rzek, budowa zapór

1

Odpowiedzi

2009-11-01T17:50:45+01:00
Rodzaj transportu:
1.samochodowy
2. przesylowy
3. kolejowy
4. morski
5. lotniczy
6. wodny srodladowy
srodki transportu:
1. samochody osobowe i towarowe
2. rurociag
3. np. pociag metro
4. tankowce, kontenerowce, masowce, drobnocowce
5. samolot
6. statki rzeczne, barki
"droga" transportu
1. drogi i autostrady
2. rurociag
3. siec kolejowa
4.morza, oceany
5. korytarze powietrzne
6. rzeki
Inwestycje towarzyszace rozwojowi:
1. budowa drog i autostrad
2. budowa sieci przesylowej
3. budowa sieci kolejowych, nasypow, mostow.
4.budowa portow
5. budowa portow lotniczych
6. regulacja rzek, budowa zapor i sluz, budowa kanałow.