Rozwiąż równania
1/2x-4=x-6
x-5=1/3x+1
x/4-1/4=2
x/5-3=x+1/5
5/6(x-1)=4
-1/2(-x-6)=-x
rozwiąż nierównosci i przedstaw ich zbiory rozwiązań na osi liczbowej
2(x+3)-5>-2x-7
-2(x-1)+5x>7x+12
1/3x+1>-x+2
0,7x-2<0,9x-0,1
-x+3>-(3x-2)
0,1(2x-3)<-0,6x+1

1

Odpowiedzi

2010-03-30T21:26:31+02:00
1/2x-4=x-6 -2x=-2/ :(-2) x-1
x-5=1/3x+1
x/4-1/4=2
x/5-3=x+1/5
5/6(x-1)=4
-1/2(-x-6)=-x