Odpowiedzi

2010-03-30T21:04:01+02:00
1. 1769r.- narodziny Napoleona Bonaparte na Kostaryce.

2. 1793r.- zawiązanie pierwsze koalicji antyfrancuskiej.

3. 1796r.-dowództwo Napoleona nad rewolucyjną armią francuską, gdy miał 27 lat; rozpoczęcie jego kariery; pierwsze wygrane bitwy nad:

-Tulonu przed Anglikami; awans na generała brygady.

4. Powierzenie amii francuskiej we Włoszech; wyparcie prze Napoleona Austriaków z północny Włoch; otrzymanie honorowego tytułu kaprala przez swych żołnierzy.

5. 1797r.- a)podpisanie prze Austrię pokoju w Campo Formio na korzystnych warunkach dla Francji.

b)podpisanie umowy przez Jana Henryka Dąbrowskiego z rządem Republiki Lombardzkiej.

6. Dyrektoriat zaniepokojony popularnością Napoleona Bonaparte.

7. 1798r.- a)wysłanie Bonaparte do Egiptu w celach zajęcia kraju, co stanowiłoby wielki cios dla Anglii:

- zwycięstwo pod piramidami → Francuzi opanowali Egipt;

- klęska pod Syrią.

b)druga koalicja antyfrancuska.

8. 1799r.- Napoleon pozbawiony przez Dyrektoriat dostaw zaopatrzenia porzucił swe oddziały na Bliskim Wschodzi i powrócił do ojczyzny.

9. 9.11.1799r.- zamach stanu pod dowództwem Bonaparte; obalenie Dyrektoriatu i zaprowadzenie nowych rządów- trzyosobowy konsulat.

10. Wycofanie się cara Pawła I z drugiej koalicji antyfrancuskiej → opuszczona Anglia i Austria podpisały korzystne dla Francji traktaty pokojowe.

11. 1801r.-zawarcie konkordatu z papieżem co poprawiło stosunki między Kościołem katolickim, a Francją.

12. 1802r.- Napoleon na mocy plebiscytu otrzymał godność dożywotniego konsula.

13. 1804r.- a)nadanie Bonaparte przez senat tytułu cesarza

b) stworzenie zbioru praw- Kodeksu Napoleona

14. 12.1804r.- koronacja Napoleona.

15. 1805r.- trzecia koalicja antyfrancuska:

-przegrana bitwa morska pod Trafalgarem → angielski admirał Horacy Nelson zniszczył połączone floty Francji i Hiszpanii

- zwycięska bitwa pod Ulm, gdzie zostali pokonani Austriacy

-zwycięska bitwa pod Austerlitz, gdzie pokonał siły austriacko- rosyjskie

16. Dzięki zwycięskim bitwom nad Austrią, ona podpisała traktat pokojowy i wówczas Napoleon utworzył na terenie Niemiec podporządkowany Francji Związek Reński, który doprowadził do rozpadu I Rzeszy Niemieckiej.

17. 1806r.- czwarta koalicja antyfrancuska:

- zwycięskie bitwy pod Jeną i Auerstadt, podczas których doszczętnie zniszczył armię pruską → ucieczka króla pruskiego Wilhelma III z Berlina do Królewca → ogłoszenie przez Napoleona w Berlinie blokady kontynentalnej

- 1807r.- zwycięskie bitwy przeciwko Rosji pod Iławą Pruską i Frydlandem,

- 7.07.1807r.- podpisanie traktatu w Tylży przez Napoleona Bonaparte i cara rosyjskiego Aleksandra I
*obietnica przestrzegania przez Rosjan blokady kontynentalnej,

*stracenie części ziem pruskich w Niemczech i Polsce → utworzenie Księstwa Warszawskiego.

18. 1807r.- nadanie Konstytucji Księstwa, która określiła jego ustrój jako monarchię konstytucyjną związaną unią personalną z Saksonią. Władcą został Fryderyk August

19. 1808r.- zajęcie Hiszpanii przez cesarza francuskiego i osadzenie tam swego brata- Józefa Bonaparte:

20. Wybuch powstania przeciwko Francji → krwawe walki:

- w powstaniu po stronie Francuzów walczyli Polacy:

21. * bitwa w wąwozie pod Somosierrą, pod dowództwem Jana Kozietulskiego, gdzie polscy żołnierze pokonali ponad 10 tys. Hiszpanów

22. 1809r- piąta koalicja antyfrancuska:

- przegrana bitwa Polaków z Austriakami pod Raszynem

- wygrana bitwa Napoleona pod Wagram i zmuszenie Austrii do podpisania pokoju w Schonbrunn → na mocy traktatu powiększono ziemie Księstwa o 35%

23. 1812r.- wymuszenie przez Napoleona na Prusach antyrosyjskiego sojuszu → utworzenie Wielkiej Armii liczącej ponad 700 tys. żołnierzy

24. 24.06.1812r.- rozpoczęcie ataku na Rosję:

- wygrana pod Smoleńskiem

- prowadzenieprzez naczelnego wodza- Michała Kutuzow- taktyki walki, tzw. ,,spalonej ziemi”

- wygrana Napoleona pod Borodino

- wejście wojsk koalicji antyrosyjskiej do spalonej Moskwy → opuszczone miasto nie dawało godnych warunków żołnierzom → nastąpiły pierwsze mrozy → rozpoczęcie odwrotu

- udana walka Wielkiej Armii pod Berezyną

-powrót Napoleona do Francji

- wkroczenie wojsk rosyjskich na ziemie Księstwa Warszawskiego.

25. 1813r.- szósta koalicja antyfrancuska

- ,,bitwa narodów” pod Lipskiem, wielka przegrana Napoleona.

26. Nieudana próba utworzenia armii przez Francję, która nie miała już szans na wygraną. Od południa pod dowództwem generała Artura Wellingtona atakowała Francuzów Anglia, a od wschodu wojska austriacko- pruskie, gdzie dowodził Karol Schwarzenberg

27. Zdrada najbliższych ministrów.

28. 4.04.1814r.- podpisanie przez Napoleona aktu abdykacji:

-pozwolono mu zachować tytuł cesarza,

-oddano mu dożywotnie wyspę u wybrzeży Włoch- Elbę

29. 05.1841- podpisanie pokoju paryskiego na mocy, którego Francja wróciła do swych granic sprzed 1792r., a władzę objął Ludwik XVIII Burbon.

30. Niezadowolenie z rządów Burbona.

31. 1.03.1515r.- próba odzyskania władzy przez Napoleona z powodu wieści na sposób w jaki sprawuje władzę Ludwik XVIII; marsz na Paryż.

32. 15.06.1815r.- bitwa pod Waterloo w Belgii, gdzie walczyły ze sobą wojska francuskie i angielskie; kolejna przegrana Napoleona → druga abdykacja

33. Zesłanie Bonaparte na Wyspę Św. Heleny.

34. 1821r.- śmierć Napoleona Bonaparte.
Sama pisałam-
4 4 4