Bardzo proszę o pomoc! Muszę napisać odpowiedzi na te 9 pytań :

1.Kim jest Maciej Raptusiewicz?Co pan może powiedzieć o jego wieku,zdrowiu,pozycji społecznej,stanie majątkowym?

2.Jaki był jego udział w życiu politycznym-kraju?[Macieja raptusiewicza]

3.Czy uważa pan,że pana sąsiad jest dobrym opiekunem Klary,swojej bratanicy?
4.Obserwował pan na pewno niezgodę Cześnika i Rejenta.Jak cześnik walczł z sąsiadem?
5.Jak cześnik traktował Papkina?
6.Jak cześnik potraktował mularzy?
7.Jak przebiegały zaręczyny z Podstoliną?O jakich cechach pana Macieja to świadczy?
8.Jakie cechy języka pana cześnika zwracają pana uwagę?
9.Czy pana zdaniem czesnik to sympatyczna osoba?Czemu?

BARDZO PROSZę O SZYBKą POMOC !!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-01T18:27:25+01:00
1.Maciej Raptusiewicz jest podstarzałym kawalerem i szlachcicem,posiada on tęgą budowę ciała,jest zamożnym człowiekiem.

2.Udział Macieja w życiu politycznym kraju polegał na tym że był on szlachcicem.

3.Uważam że mój sąsiad jest dobrym opiekunem Klary,swojej bratanicy.

4.Cześnik walczył z sąsiadem w następujący sposób,w kłótni o mur Raptusiewicz chciał strzelać do Rejenta za próbę naprawienia muru mówiąc:Hej, Gerwazy daj gwintówkę niechaj strącę tę makówkę.

5.Cześnik traktował Papkina jak swojego giermka.

6.Cześnik kazał Papkinowi wyrzucić mularzy.

7.Maciej chciał się zaręczyć a później wyjść za Podstolinę dla pieniędzy,świadczy to o chciwości Raptusiewicza.

8.Zwracam uwagę na następujące cechy Cześnika:chciwość i obłudność

9.Cześnik to według mnie sympatyczna osoba ponieważ mimo ogromnej ilości wad jest dobroduszny i nie zachowuje się tak źle jak Rejent.
17 3 17