1. Przekrój osiowy walca jest prostokątem o podstawie 10cm i wysokości 20cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego walca.

2. Do naczynia w kształcie kuli wlano 1 litr płynu. Oblicz promień naczynia, przyjmując "Pi"=3,14

3. Oblicz objętość stożka wiedząc,że tworząca stożka ma długość 8m, a kąt rozwarcia tego stożka ma 90 stopni.

4. Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka, którego podstawa ma promień 8cm, a powierzchnia boczna jest półkolem.

5. W kulę wpisano walec, którego przekrój osiowy jest kwadratem o boku 10cm. Wyznacz objętość kuli.

6. Oblicz stosunek objętości kuli o promieniu R do objętości stożka wpisanego w tę kulę, jeśli tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni.

1

Odpowiedzi

2010-03-31T11:56:48+02:00