1)Skrzynka na kwiaty jest prostopadłościanem którego podstawa ma wymiary 24cm x 90cm . Wysokość skrzyni stanowi 20 % dłuższej podstawy. Ile 5-litrowych worków ziemi trzeba kupić aby ją napełnić?
ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA.

2)Adam otrzymał na imieniny 200 zł i postanowił że z tej kwoty od stycznia co miesiąc będzie kupował czasopismo za 15zł. ZAPISZ WZÓR przedstawiający zależność kwoty (y) posiadanej przez Adama w danym miesiącu od liczby miesięcy (x) które które upłynęły od początku roku. Oblicz po ilu miesiacach Adam będzie miał już tylko 35 zł.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T20:59:33+02:00
1.1litr=1dm³

a=24cm=2,4dm
b=90cm=9dm
c=20% z 9dm=0,2×9=1,8dm

v=abc=2,4×9×1,8=38,88dm³=38,88 litrów ziemi
ilosc worków:38,88:5=7,776 worków
odp. trzeba kupić 8 worków ziemi.

2.x- liczba miesięcy
y= 200 - 15x


(200zł - 35zł) : 15zł = 165zł : 15zł = 11

Odp. Adam po 11 miesiącach będzie miał 35zł.
POZDRAWIAM :)
2010-03-30T21:03:27+02:00
Zad. 1
Wysokość skrzyni:
0,2×90cm = 18cm

Objętość:
V = 24cm × 90cm × 18cm = 38880cm³ = 38,880l

Liczba worków:
38.88/5 = 7,776 ~ 8

Odp.: Trzeba kupić 8 warków pięciolitrowych

Zad.2
y = 200 - 15x

Liczba miesięcy
(200zł - 35zł) ÷ 15 = 165 ÷ 15 = 11

Odp.: Adam będzie miał tylko 35zł po 11 miesiącach.
2010-03-30T21:05:23+02:00
1. H = 90cm × 20% = 18cm
V = abc (H=c)
V = 24cm × 90cm × 18cm
V = 38 880cm³ = 38,88dm³ = 38,88L

38,88L : 5L = 7,776 ≈ 7

Odp.: Aby napełnić skrzynię trzeba kupić 7 5-litrowych worków.

2. Dane:
początkowa kwota - 200zł
wydatki miesięczne - 15zł
ilość kwoty w danym miesiącu - x
liczba miesięcy - y
x = 200-15y Odejmujemy od początkowej kwoty.

35 = 200-15y /-200
-165 = -15y /:(-15)
y = 11

Odp.: Po 11 miesiącach Adam będzie miał już tylko 35zł.