Odpowiedzi

2010-03-30T23:36:56+02:00
A) 2C₃H₇COOC₅H₁₁ + 25 O₂ -> 18CO₂ + 18H₂O

b) 2C₁₇H₃₅COOCH₃ + 55O₂ -> 38CO₂ + 38H₂O

Nie wiem za bardzo co uzasadniać
C₃H₇COOH - kwas masłowy
C₁₇H₃₅COOH - kwas stearynowy
C₅H₁₁OH - pentanol
CH₃OH - metanol

maślan pentylu oznacza estr kwasu masłowego i pentanolu (alkoholu pentylowego)
stearynian metylu oznacza estr kwasu stearynowego i metanolu (alkoholu metylowego)

W wyniku spalania całkowitego powstaje CO₂ i H₂O