Odpowiedzi

2010-03-30T21:54:11+02:00
Totalitaryzm jest uważany za skrajną i specyficzną postać rządów autorytarnych, charakteryzujących się militaryzacją życia publicznego w imię podniesienia skuteczności rządzenia. Cechami wyróżniającymi państwo totalitarne są: oficjalna, obowiązująca ideologia; cenzura i centralnie sterowana propaganda; rządy monopartii; terror na ogromną skalę przy pomocy tajnej policji; wyraźnie zdefiniowany wróg wewnętrzny i zewnętrzny; sterowane poparcie społeczne.
Wszystkie te cechy Polska spełniała w mniejszym lub większym stopniu, szczególnie w latach 44 – 56, podczas rządów Bolesława Bieruta.