1)na planie w skali 1:2000 odległość od ula do lipy jest równa 4 cm jaka jest odległość w terenie

2)do pomalowania jednego ula zużywa się dwóch trzecich pudełka farby ile trzeba kupić żeby pomalować 14 uli

3)Konrad w czasie pieszej wędrówki pokonywał średnio 4,5kilometra w ciągu jednej godziny ile kilometrów przeszedł idąc w tym samym tempie przez 3,5 godziny

3

Odpowiedzi

2010-03-30T21:30:52+02:00
Zad1.
skala
1cm-2000cm
1cm-20m
1cm-0,20km

0,20*40=0,80km-------to jest wynik

zad3.4,5km/1h
2,25km/0,5h
4,5*3=13,5km
13,5km+2.25=15,75km---------to jest wynik

zad2
2/3*14=9
trzeba kupic 9 opakowań
2010-03-30T21:31:46+02:00
1 2000*4= 8000cm 8000cm= 80m
2 2/3*14=28/3 =9 1/3 9 1/3= 10 (zaokrąglasz)
3 4,5*3,5=15,25 km
2010-03-30T21:32:00+02:00
Z proporcji:
1) 1 --------- 2000
4 ---------- x
mnożąć na krzyż
x=8000cm
x= 80 m
2) 1 --------------------2/3
14 -----------------x
x=14*2/3
x=9 1/3 -pudełka
3) 1 ------------4,5
3,5 -------------x
x=4,5*3,5
x= 15,75 km