Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T21:48:42+02:00
Fotosynteza to proces złożony zachodzi on w chloroplastach. W procesie tym z dwutlenku wegla i wody przy udziale energi słonecznej wytwarzana jest energia.
CO2+6H2O=C6H12O6+6O2
oddychanie jest to proces od ktorego zalezy zycie organizmow. Jest to wymiana tlenu i dwutlenku wegla miedzy org. a srodowiskiem. w wyniku oddychania uwalniana jest energia zmagazynowana w pozywieniu. oddychanie zachodzi w mitochondrium
CO2+H2O=CO2+H2O+energia

reakcja oddychania jest odwrotna reakcja do fotosyntezy
2010-03-30T22:17:36+02:00
Proces fotosyntezy jest to przemiana CO₂ w O₂

CO₂+6H₂O --(Światło)--> C₆H₁₂O₆+6O₂

Proces oddychania jest zupełnie odwrotny. Rośliny oraz zwierzęta wchłaniają tlen a wydzielają dwutlenek węgla (CO₂)

CO₂+H₂O ----> CO₂+H₂O+energia