WOS pomocy temat Obywatel-kto to taki ?
Z góry dzięki;)

Wykorzystując wiadomości z tekstu, dokończ zdania :
1.Jeśli ktoś jest obywatelem polski, oznacza to, że..................
2.W Polsce obowiązuje zasada........., a nie zasada..............
3.Obywatel RP ma m.in. prawo..........................
4.Do obowiązków obywatela RP należy...........................
5.Ponadto dobry obywatel powinien......................
6.Dziecko to także obywatel, gdyż......................
7.Obywatele którzy nie ukończyli 18.roku życia, nie mogą brac udziału w..........mają natomiast prawo.................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T11:10:59+02:00
1. .. że jest obywatelem
2. zasada równości
3. ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób, pełniących funkcje publiczne.
4.-Przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej
-Każdy ma obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publiczny wraz z podatkami, które określa ustawa
-Obowiązkiem każdego obywatela jest obrona Ojczyzny
5.powinien dbać o dobro Ojczyzny
6.urodził się tu i jednocześnie otrzymał status obywatela
7.w głosowaniu na prezydenta ale...
10 2 10