Odpowiedzi

2010-03-30T22:06:50+02:00
Myślę, że te dwie epoki znacznie różnią się od siebie poglądem na świat Boga i człowieka. W średniowieczu Bóg stawiany był na pierwszym miejscu w życiu i żyło się dla niego. Życie doczesne traktowano jako marnoś, a śmierć jako bramę do wieczności. Natomiast epoka renesansu jest zupełnym przeciwieństwem. Tutaj liczy się przede wszystkim człowiek, jego zainteresowania oraz wygląd. Można to zauważyć na podstawie wielu utworów z tamtych czasów, które postaram się przedstawić.
Jednym z utworów średniowiecznych jest „Pieśń o Rolandzie”. Jest w niej przedstawiony rycerz, który swoim postępowaniem chce zasłużyć sobie na miejsce w niebiosach. Dla Boga poświęca nawet życie. Walczy on w obronie największej wartości jaką jest wiara. Nie boi się śmierci, bo to do niej przygotowywał się przez całe życie.Również Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią jest utworem przedstawiającym to, jak należy żyć aby uniknąć mąk i dostąpić chwały niebieskiej. Jedynie cnotliwe życie i wierna służba Bogu zapewnia wieczne szczęście. Człowiek, który nie zna godziny swojego zgonu, powinien przez całe życie przygotowywać się do śmierci, gdyż nie wiadomo kiedy ona po niego przyjdzie. W utworze autor nieustannie podkreśla potęgę śmierci i niemożności ucieczki przed nią.
Kolejnym gatunkiem twórczości Kochanowskiego są pieśni. Również charakteryzują się dużą różnorodnością tematyczną. W pieśni „Czego chcesz od nas Panie” autor chwali Boga za Jego dzieła, lecz nie jest to już tak wzniosła po-chwała jak w epoce średniowiecza. Nie zauważamy tu szczególnie wzniosłych zwrotów. Poeta nie boi się Boga, rozmawia z Nim i zachwyca się wspaniałością Jego czynów. W wielu pieśniach Kochanowskiego można zauważyć jak bardzo poeta cenił sobie cnotę. Była ona dla niego bardzo ważną wartością. Wychwala jej wspaniałość i niezmienność. Również pojęcie cnoty pojawia się w trenach Kochanowskiego. Jest tu ona jednak ukazana w inny sposób. Poeta w obliczu śmierci córeczki Urszuli zaczyna wątpić w cnotę. Ukazuje się tutaj także zwątpienie w Boga i Jego moc. Kochanowski zawodzi się na Bogu, przestaje mu ufać. Zaczyna wątpić w jakiekolwiek możliwości Boga. W trenie X pojawia się nawet zwątpienie w jakiekolwiek życie po śmierci. Jednak wahania poety nie trwają długo i już w ostatnich trenach pojawia się optymistyczna myśl. Zmarła matka poety odbudowuje wiarę syna w istnienie życia pozagrobowego i zapewnia o Bożej sprawiedliwości, która często działa w sposób niezrozumiały dla człowieka.
Innym renesansowym utworem ukazującym wizje świata Boga i człowieka jest „Krótka rozprawa miedzy trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaja Reja. Jest tu przedstawiona typowa sytuacja w epoce renesansu.
Mam nadzieje ze pomoglem.
8 4 8