Odpowiedzi

2010-03-30T22:36:38+02:00
Z własnosci kątów:90,60 i 30⁰ wynika,że r=½l=3cm


pole=πr²+πrl=π×3²+π×3×6=9π+18π=9π(1+2)cm²
2010-03-30T22:37:55+02:00
2a = 6
a (będzie to promieniem, będzie dzielone na 2, bo jest na przeciwko kąta 30 stopni) = 3
Pc = πr² + πrl = π * 3² + π * 3 * 6 = 9π + 18π = 27π

Odp. Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 27πcm².
2010-03-30T22:59:40+02:00
L = 6cm
tworząca nachylona do podstawy pod katem 60 stopni
ze związków miarowych w tr. prostokątnym o kątach ostrych 60 i 30 stopni wynika, że
r = l/2 = 6/2 = 3 cm
H = 3√3 cm
Pc = πr(r+l)
Pc = π*3*(3+6)
Pc = 3π*9
Pc = 27π cm²