Odpowiedzi

2010-03-30T22:59:56+02:00
0,1(2x-1)-(0,3-1)
a)jest liczbą niedodatnią
b)jest większa od wartości wyrażenia
0,4( x +2)+0,2?

a) 0,1(2x-1)-(0,3-1)<0
0,2x-0,1-0,3+1<0
0,2x+0,6<0 |×10
2x+6<0
2x<-6 |:2
x<-3

b) 0,1(2x-1)-(0,3-1)>0,4( x +2)+0,2
0,2x-0,1-0,3+1>0,4x+0,8+0,2
0,2x+0,6>0,4x+1 |×10
2x+6>4x+10
2x-4x>10-6
-2x>4 |:(-2)
x<-2
4 3 4