Całkowita moc silnika lokomotywy wynosi 6,5 MW. Lokomotywa wciąga po
pochyłości wagony, łączna masa wagonów i lokomotywy wynosi 360 t. Na
jaką maksymalną wysokość może wciągnąć lokomotywa wagony w ciągu 30 min
pracy, jeżeli sprawność silnika wynosi 40%.

1

Odpowiedzi

2010-04-02T23:41:14+02:00
Dane:
P=6,5MW=6500000W
P wykorzystana=40% *6500000W=0,4* 6500000W=2600000W
m=360t=360000kg
t=30min=1800s
szukane:
h=?
P= W/t
W=F *h
musimy obliczyć F
F=m *g
W=m * g *h
P=mgh/t /*t
P *t =mgh /:mg
h= ( P*t):(m *g)
h=(2600000W *1800s ):(360000kg *10N/kg)
h=1300m
odp: lokomotywa wciągnie na wysokość 1300m.