1.Wzory na szybkość i drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym.
2.Jaki ruch nazywa się jednostajnie przyspieszonym.
3.Jaki ruch nazywa sie niejednostajnym.
4.Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
5.Jakie cechy ma siła wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej.
6..Jakie są skutki oddziałowywań między ciałami.
7.Co jest miarą bezwładności.

2

Odpowiedzi

2010-03-31T16:38:17+02:00
Zadanie 1
V=s/t
gdzie
V- prędkość (szybkość)
s- droga
t- czas

s=v*t
gdzie
V- prędkość (szybkość)
s- droga
t- czas

zadanie 2
Ruch jednostajnie przyspieszony - ruch w którym droga jest proporcjonalna do kwadratu czasu, wartość prędkości rośnie proporcjonalnie do czasu, a przyspieszenie ma wartość stałą.

zadanie 3
Ruch niejednostajny - ruch podczas którego prędkość ciała zmienia swoją wartość w miarę upływu czasu.

zadanie 4
s=½ at²
gdzie
s -przebyta droga
a -przyspieszenie
t -czas

zadanie 5
Cechy siły wypadkowej dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej:
-mają ten sam punkt przyłożenia,
-ten sam kierunek,
-ten sam zwrot.

zadanie 6
grawitacyjne - na bardzo duże odległości
elektrostatyczne - zwykle, z powodu szybkiego zobojętniania się materii, siła elektrostatyczna działa na niezbyt duże odległości.
magnetyczne - działa też na duże odległości.

zadanie 7
Miarą bezwładności ciała jest jego masa, natomiast jej odpowiednikiem w ruchu obrotowym - moment bezwładności.
2010-03-31T16:45:36+02:00
1. V = s/t
S = V *t

2. Ruch w którym w każdej sekundzie prędkość wzrasta o tą samą wartość określaną przyśpieszeniem

3.Ruch w którym prędkośc nie jest jednostajna, a zmienia sie bez określonego schematu.

4. S = at² :2 (można zapisać w ułamku będzie łatwiej wyliczać, wtedy zostanie tak jak jest a tylko 2 ląduje pod kreską, reszta nad)

5.Wypadkowa takich sił jest równa róznicy ich wartości, ciało będzie poruszało się z wartością wypadkowej w kierunku siły o większej wartości, w wypadku gdy siły całkowicie sie zrównoważą (maja taka samą wartość) wówczas będziemy mieli doczynienia z siłą równoważącą (Wypadkowa równa 0) a ciało pozostanie w spoczynku.

7.Miarą bezwladności ciał jest masa (m)...