Napisz list do kolegi na temat artykułu dotyczącego nawyków żywieniowych;
-w jakim piśmie i kiedy ukazał się ten artykuł.
-napisz jakie złe nawyki zostały wymienione i jakie są ich skutki jak wpływają na organizm.
-jakie porady na temat zdrowego żywienia znalazły się w tym artykule i czy zamierzasz je stosować
-poleć koledze ten artykuł do przeczytania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-31T17:28:59+02:00
Słuchaj, ostatnio przeczytałam w czasopiśmie "Żywność", artykuł o złych nawykach żywieniowych i związanymi z nimi chorobami. Ukazało się ono w dniu 14 marca. Napisano tam, że według badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2008 roku przez TNS OBOP, aż 46% Polaków cierpi na nadwagę i otyłość, a 3% na niedowagę. Te liczby z roku na rok dramatycznie ulegają zmianie, na niekorzyść naszego stanu zdrowia. Nie jesteśmy jednak jedynym państwem, w którym ten problem narasta. Otyłość, niedowaga, złe odżywianie, brak ruchu oraz choroby jakie się z tym wiążą, stały się zmorą naszych czasów oraz twardym orzechem do zgryzienia dla rządów państw, próbujących za pomocą licznych programów edukacyjnych i informacyjnych zapobiegać dalszemu rozwojowi tych poważnych problemów. Jest opisane tam również, że złe węglowodany, jak np. pszenne pieczywo i ciastka, cukier, produkty bogate w skrobię i słodkie napoje, powodują skok insuliny i cukru we krwi. Gdy ich poziom jest zbyt wysoki, dochodzi do zmian hormonalnych prowadzących do zaburzeń owulacji. Ponadto żywność typu fast food, czyli kombinacja złych węglowodanów oraz nasyconych kwasów tłuszczowych, zawiera także sztuczne tłuszcze trans, które nie tylko są groźne dla naczyń krwionośnych człowieka, ale również niekorzystnie wpływają na płodność. Są tam także dobre rady którzy radzą Specjaliści od zdrowego żywienia w trosce o polepszenie stanu zdrowia pacjentów radzą, aby:

• jadać regularnie, a dzień zaczynać od pełnowartościowego śniadania
• zrezygnować z tuczących przekąsek, po które chętnie sięgamy miedzy posiłkami
• jadać do 5 niezbyt obfitych posiłków dziennie
• ostatni posiłek spożywać na 3 godziny przed snem
• spokojnie i bez pośpiechu spożywać jedzenie
• przestrzegać zróżnicowanej diety bogatej w błonnik, białko, dobre węglowodany, oraz nienasycone kwasy tłuszczowe
• pić dużo wody i unikać słodzonych napojów gazowanych
• unikać fast foodów
• osoby pracujące umysłowo za biurkiem powinny przeznaczyć na ruch co najmniej 30 minut dziennie
• wyrobić w sobie nawyk przygotowywania posiłków w domu według zaleceń zdrowej diety, wtedy w dużej mierze zapanujemy nad szkodliwymi tłuszczami i złymi węglowodanami

Przeczytaj jest to bardzo świetny artykuł o żywności.

To na tyle co chciałam napisać.

Pozdrawiam Cię.
Listen, I read recently in the journal "Food", an article about bad eating habits and associated diseases. It was published on 14 March. There was written that, according to research carried out in July and August 2008 by TNS OBOP, as much as 46% of Poles suffer from overweight and obesity, and 3% for underweight. These numbers from year to year change dramatically, to the detriment of our health. However, we are the only country where this problem is growing. Obesity, underweight, poor nutrition, lack of exercise and the disease is encountered, have become the bane of our times and a hard nut to crack for governments trying through various educational programs and information to prevent further development of these serious problems. It also describes the bad carbohydrates such as wheat breads and biscuits, sugar, starchy foods and sweet drinks, it causes a stroke of insulin and blood sugar. When the level is too high, it comes to hormonal changes leading to ovulation disorders. In addition, food-fast food, or a combination of bad carbohydrates and saturated fatty acids, also contains artificial trans fats, which are not only dangerous to human blood vessels, but also adversely affect fertility. There are also good advice from the professionals who manage a healthy diet for the sake of improving the health status of patients, advise to:

• eat regularly, and day start with a wholesome breakfast
• give up fattening snacks, after which we look happy between meals
• 5 eat very large meals per day
• eat the last meal 3 hours before bedtime
• calmly and without haste to eat food
• comply with a varied diet rich in fiber, protein, good carbohydrates, and unsaturated fatty acids
• drink plenty of water and avoid sugary soft drinks
• Avoid fast food
• the people working behind the desk should be mentally spent on the movement of at least 30 minutes a day
• Form the habit of preparing meals at home as recommended healthy diet, then largely prevail over the harmful fats and bad carbohydrates

Read is a very excellent article of food.

It's enough to write what I wanted.

I greet you.
1 5 1