1) Oblicz masę związku chemicznego, otrzymanego w reakcji 4,6 g sodu z kwasem siarkowym(VI), wiedząc, że sód reaguje z kwasem siarkowym(VI) zgodnie z równaniem :
2 Na + H₂SO₄------>Na₂SO₄+ H₂
2) Oblicz, ile gramów tlenku magnezu wzięło udział w reakcji z kwasem azotowym(V), jeśli powstało 29,6 g azotanu(V) magnezu Mg (NO₃)₂.
MgO + 2 HNO₃ --------> Mg(NO₃)₂ +H₂O.
3) Oblicz, ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakcji 288 kg tlenku żelaza(II) z węglem .

1

Odpowiedzi

2010-03-31T18:08:53+02:00
1)

2Na + H₂SO₄ -----> Na₂SO₄ + H₂

46-142
4,6-x

x=14,2g NA₂SO₄2)

Masa Mg0 wynosi 40g( bierzemy to z układu) a masa Mg(NO3)2 z układu wynosi 148g
Liczymy to z proporcji:

40g----148g
x------29,6g

x=8g

Zad.2
54---150
x-----200

x=72g

Potrzebne jest 72g glinu.


3)

2FeO+C-->CO₂+2Fe

MFeO=56+16=72g/mol
2*72=144g

0,144kg-----0,112kg
288kg--------x kg

x=224kg

z 288kg FeO powstanie 224kg fe

2 5 2