Proszę dobrze odpowiedzieć bo to jest na kartkówkę;;pp
;DD Więcej pkt nie mam ;/
75.Podaj imię i nazwisko naszego biskupa ordynairusza(mieszkam w wielkopolsce w okolicach Kępna)
76.Co powinno być najwazniejsze dla chrześcijanina?
77.Wymień cztery Sanktuaria Maryjne
78.W którym dniu nie sprawóje się Mszy Świętej?
79.Kiedy można przystępować dwa razy w ciagu dnia do Komunii świętej??
80.Budowniczy arki to..
81.Jakiej modlitwy nauczytł Jezus swoich uczniów.?
82.Pod jakim imieniem występował święty Paweł.?
83.podaj imię pierwszego papieża.
84.Podaj jeden z tytułów czasopisma katolickiego.
85.??;D te pytanie do już do mnie.?';d
86.Co śpiewamy w okresie Boizego Narodzenia.?
87.Obecnie przeżywamy Rok......
88.Podaj tytuł obecnego papieża
89.Co to są roraty?
90.Kto to jest misjonarz?
91.Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba?
92.Kiedy rozoczyna się Wielki Post?
93.Ile dni trwa W. Post?
94.Jak obecnie przeżywamy święto Bożego Ciała?
95.Kiedy przypada świeto Najświętszego Serca Pana Jezusa?
96.Dokoncz tekst; "Ktróyś za nas cierpiał razy..."
97.Co wydarzyło się w Jerozolimie w Niedzielę Palmową?
98.Podaj treść modlitwy; 'Pod Twoją obronę'
99.Jakie święto jest najważniejsze dla chrześijanina?

2

Odpowiedzi

2010-04-01T11:36:50+02:00
75. Stanisław Napierała
76. Modlitwa powinna zajmować najważniejsze miejsce w życiu każdego chrześcijanina, ponieważ jest to nasza osobista rozmowa z Panem Bogiem
77.ARCHIDIECEZJA WROCŁAWSKA
Sanktuarium Matki Bożej - Matki Języka Polskiego w Henrykowie
Sanktuarium NMP Wniebowziętej, Patronki pracy rolników w Ligocie Książęcej
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Łozinie
Sankturium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Świętej Katarzynie
Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej we Wrocławiu
Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej we Wrocławiu
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy we Wrocławiu
Sanktuarium Matki Bożej Adorującej we Wrocławiu (katedra)
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej we Wrocławie
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia we Wrocławiu
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Oławie
Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu
Sanktuarium Matki Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach
Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Brzegu Dolnym
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu
Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w kościele pomocniczym pw. św. Łazarza we Wrocławiu
78.W dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje się mszy świętych- Wielka SObota
79.drugi raz musi być związany z uczestnictwem w całej Mszy św
80.Noe
81.Pańskiej
82.Jan Paweł2- Karol Wojtyła
83.Piotr
84.Niedziela
85.;D
86.kolędy
87.Kapłański
88.Benedykt16
89. Roraty to Msza święta odprawiana ku czci Maryi, którą symbolizuje postawiona w pobliżu ołtarza biała świeca z niebieską wstążką
90.Niesie bowiem „krzyż” ten, kto naśladuje Chrystusa przez wierne świadectwo
91. Chrystus Pan wstąpił do nieba czterdziestego dnia po swoim zmartwychwstaniu
92.25 lutego jest popielec
93.40
94.procesja
95.osiem dni po Bożym Ciele
96.Jezu Chryste zmiłuj się nad nami
97.Przy triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy pierwsze witały Go dzieci. Niedziela Palmowa — to ich święto, idą więc z palmami w rękach na czele orszaku, który zbliża się do Cedronu. Łaciński patriarcha Jerozolimy, superior ojców franciszkanów, strażnik miejsc świętych, kler i wszyscy okoliczni wierni zbierają się wczesnym popołudniem na Górze Oliwnej, w Betfage, w miejscu, skąd wyruszył Jezus, by wkroczyć uroczyście do Miasta Świętego. Stąd też wyrusza procesja. Przed jej rozpoczęciem odczytuje się fragment Ewangelii św. Mateusza. Dawniej, gdy padały słowa: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę związaną i źrebię jej z nią..." (Mt 21,2), dwaj zakonnicy przyprowadzali osła, na którym kładli parę szat i kierowali go do ojca strażnika, ubranego w komżę i stułę, trzymającego w ręku trzcinę. Równocześnie wszyscy obecni zdejmowali płaszcze, okrycia, welony i turbany, i rzucali je na ziemię. Inni słali drogę gałązkami kwiatów i pachnących ziół zebranych na polach. Dziś procesja zatrzymuje się na wysokości Dominus Flevit (Jezus zapłakał), to znaczy na zboczach Góry Oliwnej, tam, gdzie Jezus płakał nad Jerozolimą, przepowiadając jej zagładę. Panorama jest zachwycająca: przed oczami roztacza się całe miasto z prostą linią muru na pierwszym planie i z bramą, przez którą wjechał Chrystus. Dzisiaj to przejście jest zamurowane, na jego miejscu wznosi się podwójna arkada Złotych Drzwi, które zostaną otworzone — jak się mówi — dopiero na przyjście Jezusa na Sąd Ostateczny. Procesja okrąża więc esplanadę Świątyni, gdzie wznosi się Meczet Omara (na miejscu Świętego Świętych). Na prawo przez bramę świętego Szczepana docieramy poprzez uliczki Starego Miasta arabskiego na pole Hosanna
98.Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.

99.Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna)

Liczę na naj;P
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T12:30:20+02:00
75. Naszym biskupem jest Stanisław Napierała.
76. Najważniejsza dla każdego chrześcijanina powinna być modlitwa. Jak wiemy jest to osobista rozmowa z samym Bogiem, podczas której dziękujemy za otrzymane łaski, prosimy i wychwalamy Go.
77. Sanktuaria :
- Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Wrocławiu
- Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Nowolesiu
- Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu
- Sankturium NMP Matki Nowej Ewangelizacji w Sobótce
78. Mszy Świętych nie odprawia się w Wielki Piątek, ponieważ jest to dzień śmierci Pana Jezusa.
79. Dwa razy można przyjąć Ciało Pana Jezusa wtedy, gdy za drugim razem uczestniczymy w całej Mszy Świętej.
80. Budowniczy Arki to Noe.
81. Pan Jezus nauczył swoich uczniów Modlitwy Pańskiej.
82. Św. Paweł występował jako Szaweł. Potem się nawrócił.
83. Pierwszy papieżem był Grzegorz I.
84. Występuje wiele takich czasopism, np. "Promyczek Dobra", "Nasza Droga".
85. heh ; )
86. W okresie Bożego Narodzenia śpiewamy różne kolędy, np. Lulajże Jezuniu.
87. Obecny rok jest rokiem Kapłańskim, który papież Benedykt XVI zapowiedział w marcu na swojej audiencji.
88. Obecnym papieżem jest Benedykt XVI.
89. Roraty to Msza Św. odprawiana podczas Adwentu, modlimy się wtedy za Matkę Bożą.
90. Misjonarz to człowiek, który został wysłany przez Kościół, aby szerzył wiarę chrześcijańską.
91. Pan Jezus wstąpił do nieba po 40 dniach od swojego zmartwychwstania. Udał się z uczniami na Górę Oliwną, a na szczycie uniósł się w górę i zniknął.
92. Wielki Post rozpoczyna Środa Popielcowa, podczas której kapłan posypuje nam głowę popiołem.
93. Wielki Post trwa 40 dni. Tyle ile Jezus spędził na pustyni kuszony przez szatana.
94. Obecnie kapłan wraz z ludźmi idą ulicami w procesji.
95. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała.
96. "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
97. Niedziela Palmowa to dzień upamiętniający przybycie Jezusa do Jerozolimy.
98. Modlitwa Pod Twoją Obronę:

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,
ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.
Amen.

99. Najstarszym i najważniejszym święto chrześcijańskie jest Wielkanoc upamiętniająca zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

pozdrawiam < 3

; )
2 5 2