Na podstawie danych z załącznika proszę uzupełnić tabelkę.

Do tabelki:
Era, okres, wydarzenia geologiczne, zmiany klimatyczne, skały i minerały, fauna i flora, uwagi.

PS Są jeszcze 2 załączniki, ale nie chcą się dodać wiec mogę wysłać na pocztę.. Proszę o niekorzystanie z internetu, tylko i wyłącznie na załącznikach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T10:12:40+02:00
Era: palezoiczna
okres:590 mln lat temu(perm,karbon, dewon, sylurordowik, kambr)
wydarzenia geologiczne:ruchy kier litosfery doprowadziły do zmian w układzie kontynentów,
zmiany klimatyczne:ppowstawanie gór, wielkie zlodowacenia, z klimatu mokrego stła sie klimat suchy
skały i minerały:skały okruchowe, wapienie organogeniczne, węgiel kamienny, gipsy, sole,
fauna i flora:bezkregowce,stawonogi,głowonogi


era:prekambryjska
okres: ok. 4mld lat temu(
wydarzenia geologiczne:powolne zastygniecie magmy i tworzenie się litosfery, z pary wodnej która wydostawała się z zastygajacych skał wulkanicznych po jej kondensacji powstała hydrosfera, ziemia ulegała ruchom górotwórczym
zmiany klimatyczne:atmosfera poczatkowo nie zawierała tlenu. składała się główie z dwutlenku węgla, azotu i siarkowodoru
skały i minerały:skały magmowe i metamorficzne
fauna i flora: flores tanowiły jednokomórkowce-glony zaś faune zwierzęta bezszkieletowe

era:mezozoiczna
okres:od 251mln lat temu(kreda, jura, trias)
wyd. geo:intensywne ruchy płyt litosfery w wynuki którym rozpadł się kontynent Pangea, wystapiły pierwsze ruchy orogenezy alpejskiej, pojawił sie ocean indyjski i atlantycki
zmiany klimatotwórcze:zapylenie atmosfery za czym idzie obumarcie roślin i zwierząt
skały i minerały:
fauna i flora:Rośliny kwiatowe pojawiają się pod koniec ery mezozoicznej, zagłada dużych zwierząt(dinozaurów), pojawiają się pierwsze prymitywne ssaki

era:kenozoiczna
okres:era w której zyjemy (trzeciąrzęd, czwartorzęd)
wyd. geo:kolejne ruchy górotwórcze orogenezy alpejskiej, w europie zostały sfałdowane osady położone w basenie Morza śr. płyta afrykanska przesunela się na północ, Dekan uderzył w płyte euroazjacką co było przyczyną wypiętrzenia się himalajów.
zmiany klimatotwórcze:ochłodził sie klimat na półkuli północnej, doszło wtedy do zlodowaceń które objeły europe, Ameryke północna i w niewielkim stopniu Azje, potem klimat troche się ocieplił lądolody potopniały, niektóre ssaki pogineły takie jak mamuty, tygrysy itp. po ustapnieniu zlodowacenia w holocenie powstało Morze bałtyckie
skały i minerały:?
fauna i flora:nastapił bardzo duzy rozkwit roślin, zwierząt, pojawienie się człowiekaPozdrawiam ;):*
2 2 2