3.Rozpoznawanie surowców mineralnych na podstawie opisu
5.Podział surowców nieodnawialnych wraz z przykładami
6.Struktura produkcji energii elektrycznej
9.Przykłady walorów i infrastruktury turystycznej
10.Warunki rozwoju państw
11.Elektrownie wodne i atomowe-za i przeciw

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T10:24:50+02:00
Surowiec - materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.

Szczególne rodzaje surowców:

* surowce energetyczne to paliwa kopalne: węgiel kamienny i brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno w procesie spalania zamieniane na energię mechaniczną pary, uran (stosowany w elektrowniach atomowych) lub elektryczność
* surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu
* surowcami nieodnawialnymi nazywa się wszystkie surowce, których odnowienie w wyniku naturalnych procesów jest niemożliwe bądź w skali geologicznej trwa bardzo długo, np.
o ropa naftowa
o węgiel kamienny
o węgiel brunatny
o rudy uranu

Wyczerpywanie się zasobów surowców stanowi coraz większy problem dla światowej gospodarki. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, zasoby niektórych surowców (np. ropy naftowej) mogą się całkowicie wyczerpać. Dlatego też podjęto próby, mające na celu zmniejszenie ewentualnych efektów tego zdarzenia np. próby wprowadzania na rynek pojazdów nienapędzanych ropą naftową lub powstawanie elektrowni napędzanych mocą pływów wodnych.

Warto wspomnieć, że niektóre państwa utrzymują swoje rezerwy surowców po to, aby w sytuacji kryzysowej móc je wykorzystać.
Jako przykład można by podać występowanie złóż rud żelaza w północno-wschodniej Polsce. Ich obecna eksploatacja mogłaby zaburzyć równowagę ekologiczną ekosystemu Podlasia. Rozpoczęcie eksploatacji wymagałoby też ogromnych nakładów finansowych. Jednak w przypadku wyczerpania się światowych zasobów tego metalu, z pewnością wspomniane zasoby zaczęły by być wykorzystywane.