Odpowiedzi

2010-04-01T15:40:15+02:00
Płazy Polski
salamandra plamista
traszka grzebieniasta
traszka górska
traszka karpacka
traszka zwyczajna
grzebiuszka ziemna
kumak górski
kumak nizinny
ropucha paskówka
ropucha szara
ropucha zielona
rzekotka drzewna
żaba jeziorkowa
żaba moczarowa
żaba śmieszka
żaba wodna
żaba trawna
żaba dalmatyńska
2010-04-01T15:41:08+02:00
-salamandra plamista;
-traszka zwyczajna;
-traszka grzebieniasta;
-traszka górska;
-traszka karpacka;
-kumak nizinny;
-kumak górski;
-grzebiuszka ziemna;
-ropucha szara;
-ropucha zielona;
-paskówka;
-rzekotka drzewna;
-żaba zielona jeziorkowa;
-żaba zielona wodna;
-żaba śmieszka;
-żaba trawna;