Uzupełnij;
a;)
0,7cm=...........mm
2,9cm=...........mm
0,4m=.......dm
2,7dm=.......cm
b;)
0,07m=.......cm
0,25m=.......cm
0,3m=.........cm
1,5m=........cm
c;)
0,125km=......m
0,83km=......m
1,6km=...........m
2,07km=..........m

uzupełnij;
a;)
0,8 dag=.........g
2,9dag.......g
10,5dag=............g
b;)
0,45kg=.......dag
0,5kg=..........dag
2,1kg=..........dag
c;)
0,375t=..............kg
0,13t=...........kg
08t=..............kg

uzupełnij
a)30zł5gr=........zł

b)7km 300m=..........km
c).........m............cm=6,7m
d)8kg 20g=.........kg

e).........t............kg=6,7t
f)6kg 5dag=.......kg
g)..........kg.........g=2,05kg
h)6dag 8g=...........dag
i)..............m............dm=7,6m
j)6km 80m=..........km

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T15:50:04+02:00
A;)
0,7cm=7mm
2,9cm=29mm
0,4m=4dm
2,7dm=27cm
b;)
0,07m=0,007cm
0,25m=0,025cm
0,3m=30cm
1,5m=150cm
c;)
0,125km=125m
0,83km=830m
1,6km=1600m
2,07km=2070m

uzupełnij;
a;)
0,8 dag=8g
2,9dag=29g
10,5dag=105g
b;)
0,45kg=45dag
0,5kg=50dag
2,1kg=210dag
c;)
0,375t=375kg
0,13t=130kg
0,8t=800kg

uzupełnij
a)30zł5gr=30,5zł

b)7km 300m=7,3km
c)6m.70cm=6,7m
d)8kg 20g=8,2kg

e)6t700kg=6,7t
f)6kg 5dag=6,05kg
g)2kg50g=2,05kg
h)6dag 8g=6,8dag
i)7m6dm=7,6m
j)6km 80m=6,08km
2010-04-01T15:53:27+02:00
0,7cm=7mm
2,9cm=29mm
0,4m=4dm
2,7dm=27cm
b;)
0,07m=7cm
0,25m=25cm
0,3m=30cm
1,5m=150cm
c;)
0,125km=125m
0,83km=830m
1,6km=1600m
2,07km=2070m

uzupełnij;
a;)
0,8 dag=8g
2,9dag=29g
10,5dag=105g
b;)
0,45kg=45dag
0,5kg=50dag
2,1kg=210dag
c;)
0,375t=375kg
0,13t=130kg
0,8t=800kg

uzupełnij
a)30zł 5gr=30,05zł
b)7km 300m=7,3km
c)6m 70cm=6,7m
d)8kg 20g=8,02kg

e)6t 700kg=6,7t
f)6kg 5dag= 6,05kg
g)2kg 50g=2,05kg
h)6dag 8g=68dag
i)7m 6dm=7,6m
j)6km 80m=6,08km
2010-04-01T15:53:48+02:00
0,7cm=...7........mm
2,9cm=......29.....mm
0,4m=...0,04....dm
2,7dm=...27....cm
b;)
0,07m=..7.....cm
0,25m=...25....cm
0,3m=.......30..cm
1,5m=....150....cm
c;)
0,125km=.125.....m
0,83km=..83....m
1,6km=......1600.....m
2,07km=....2070......m
a;)
0,8 dag=..800.......g
2,9dag...2900....g
10,5dag=...10500.........g
b;)
0,45kg=..450.....dag
0,5kg=....50......dag
2,1kg=...210.......dag
c;)
0,375t=.....375.........kg
0,13t=.....130......kg
08t=.....80.........kg

uzupełnij
a)30zł5gr=....30,05....zł

b)7km 300m=..7,3........km
c)...6......m...70.........cm=6,7m
d)8kg 20g=....8,200.....kg

e)....6.....t....700........kg=6,7t
f)6kg 5dag=...6,05....kg
g)...2.......kg....05.....g=2,05kg
h)6dag 8g=....6,8.......dag
i)....7..........m......60......dm=7,6m
j)6km 80m=.....6,8.....km