Odpowiedzi

2010-04-01T18:54:36+02:00
Naturalną liczbę dwucyfrową, której cyfrą dziesiątek jest x,
x∈{1,2,3...,9} i cyfrą jedności jest y, y∈{0,1,2,3,...,9}, można zapisać w postaci

10x+y
2010-04-01T18:55:53+02:00