BARDZO PROSZĘ O POMOC! PIERWSZA OSOBA DOSTANIE NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE!
A) Uzyskiwanie i udzielanie informacji:
Znajomy Anglik chciałby się zapisać na kurs języka polskiego.
- Poinformuj go, gdzie możn uzyskać informacje na temat kursów.
- Zapytaj co sprawia mu największą trudność w języku polskim?
- Zaoferuj pomoc w nauce języka polskiego.
B) Relacjonowanie wydarzeń:
Podczas wycieczki do Londynu zgubiłeś się. Po powrocie do domu rodziny, u której mieszkasz, opowiadasz, co się stało. Powiedz:
- Jak doszło do tego, że się zgubiłeś
- Jak odnalazłeś drogę
- Jakie były twoje wrażenia z wycieczki mimo tego problemu.
C) Negocjowanie:
Kolega ze Szkocji chce wspólnie z tobą zorganizować imprezę noworoczną.
- Zaproponuj, co każdy z was powinien zrobić
- Odrzuć jego propozycję zaproszeni dużej ilości osób
- Poproś kolegę o przygotowanie atrakcji dla gości.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T22:19:14+02:00
A) You know, I know a place where you can find a course without a problem for yourself. Go straight through the entire shopping center. There is a green board with ads ... and it is there is white - red card of the courses. One hundred percent of your choice. And in general, what makes you the most difficulty in this language? If you want, you will be happy to help you ...

+ tłumaczenie :

Wiesz, znam jedno miejsce, w którym bez problemu znajdziesz kurs dla siebie. Idź prosto przez całe centrum handlowe. Tam jest zielona tablica z ogłoszeniami... i właśnie tam jest biało - czerwona kartka z kursami. Na sto procent coś wybierzesz. A w ogóle, co sprawia ci największą trudność w tym języku? Jeśli chcesz, chętnie ci pomogę...

B) Hello. You will not believe what happened in London. I'm lost.! Walking through the park until I lost my orientation.! Helped me the way you can found a nice lady. But the overall trip was fun. I visited a playground and swimming pool. I watched the movie in the cinema, together with a colleague, that the aid in locating the road. Regret that you were not there.

+ tłumaczenie

Cześć. Nie uwierzycie co stało się w Londynie . zgubiłem sie.! Spacerowałem przez park, aż straciłem orientacje.! Drogę pomogła mi odnaleść pewna miła panna. Ale wycieczka ogólnie była fajna. Zwiedziłem plac zabaw i basen. Obejrzałem film w kinie, razem z koleżanką, tą od pomocy w odszukaniu drogi. Żałujcie, że was nie było.

C) Suggest an event? We are happy to prepare it with you.! Just let's what each of us do. You prepare decorations and music, I'll down a room and dancers. How many people will be? I propose a small number, only the closest friends. I do not like a lot of people. Oops, almost forgot! Organize attractions such as ghostly or roundabouts, right?

+ tłumaczenie:
Proponujesz imprezę ? Chętnie ją z tobą przygotuję.! Tylko ustalmy, co każdy z nas zrobi. Ty przygotuj dekorację i muzykę, ja załatwie pomieszczenie i tancerki. Ile ludzi będzie? Proponuję małą liczbę, tylko najbliżsi przyjaciele. Nie lubię kiedy jest dużo ludzi. Ojej, prawie zapomniałem! Zorganizuj atrakcje takie jak tunel strachu czy karuzele, dobrze?

Licze na naj :] Mam nadzieje ze pomogłam :]