Zad1. Ile wynosiła średnia wartość wartość siły uderzenia młotka w gwóźdz, jeżeli wykonana praca miała wartość 100J, a gwóźdź został wbity na głębokość 5 cm? Z jakiej wysokości musiałby spadać swobodnie ten młotek, aby wbić gwóźdź na tę głębokość, jeżeli masa młotka wynosiła 0,2kg???
zad2. Ile wynosi średnia moc robotnika, który wrzucił łopata na samochód o wysokości 1,8m węgiel o masie 3t w czasie 6 godzin???
zad3. Wyznacz moc silnika strażackiej pompy, która może wyrzucić objętość 1m3 wody na wysokość 30m w czasie 1 min.

1

Odpowiedzi

2010-04-01T23:55:36+02:00
Zad1
dane:
W=100J
s=5cm=0,05m
m=0,2kg
g=10N/kg
szukane?
h=?
F=?
W= F* s /:s
F= W/s
F=100J /0,05m
F=2000N=2 kN
W= E p
W=m *g *h /:mg
h=W/mg
h=100J /0,2kg *10N/kg
h=100 :2 [m]
h=50m
odp:
działano siłą 2 kN a młotek żeby wykonał tą samą pracę musi spaść z wysokości 50m
zad2
dane:
h=1,8m
m=3t=3000kg
t=6h=21600s
szukane:
P=?
P=W /t
W=F *h --------F=m *g-------W=m *g *h
P= mgh /t
P= (3000kg *10 N/kg *1,8m):21600s
P=2,5 W
odp:średnia moc robotnika jest równa 2,5W
zad3
dane:
V=1 m3=1000dm3--------m=1000kg -ponieważ to woda
h=30m
t=1min=60s
szukane:
P=?
P=W/t
W= m *g *h
P=mgh/t
P=(1000kg *10N/kg *30m):60s
P=5000W=5kW
odp:silnik pompy strażackiej ma moc 5kW.
sprawdź wyliczenia matematyczne przy przepisywaniu pozdrowienia.
1 5 1