ZAD.1
W WYNIKU SPALENIA 1,5gZWIĄZKU CHEMICZNEGO OTRZYMANO 2,2g TLENKU WĘGLA I 0,9g WODY. USTAL WZOR CZĄSTECZKI TEGO ZWIĄZKU, WIEDZĄC ZE JEGO MASA CZĄSTECZKOWA WYNOSI 60u.
zad2
ile gramów jodu nalezy rozpuscic w etanolu, aby powstało 120g40;procentowego roztworu.
zad 3
w wyniku fermentacji glukozy otrzymano 230g alkoholu etylowego. ile dm3 CO2 wydzieli sie w tej reakcji warunki normalne

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T17:12:24+02:00
Zad 1
m(masa podana w g) CO₂-2,2g
m H₂O- 0,9g
m spalonego związku-1,5g
M(masa atomowa) C -12g/mol
M H-1g/mol
M O-16g/mol
M(masa cząsteczkowa) CO₂-12 + 2×16= 44g/mol
M H₂O- 2×1 +16= 18g/mol
M spalonej substancji-60u (=g/mol)

a)Obliczam ile gram stanowi węgiel w CO₂(mnożę masę atomową węgla przez masę powstałego w reakcji dwutlenku węgla i to dzielę przez masę czasteczkową dwutlenku węgla)
C w CO₂ stanowi 12g/mol × 2,2g : 44g/mol = 0,6g

b)Obliczam ile gram stanowi wodór w H₂O:
H w H₂O stanowi 1g/mol × 0,9g : 18g/mol = 0,1g

c)masę tlenu obliczam z bilansu masy (odejmuję od całkowitej masy spalonego związku, masę węgla i wodoru)
1,5g - 0,6g - 0,1g= 0,8g

Obliczam liczbę atomów każdego z pierwiastków,budujących cząsteczkę spalonego związku:
Ze spalenia 1,5g związku o masie 60g/mol otrzymano masy :
a)węgla
60g/mol-----------1,5g
X--------------------0,6g
X=0,6g × 60g/mol : 1,5g = 24g węgla (dzielimy to przez masę atomową węgla)
24g : 12g/mol = 2 (jest to liczba atomów węgla w szukanej cząsteczce)

b)wodoru:
60g/mol-----------1,5g
X--------------------0,1g
X=0,1g × 60g/mol : 1,5g = 4g wodoru
4g : 1g/mol = 4

c) tlenu:
60g/mol-----------1,5g
X--------------------0,8g
X=0,8g × 60g/mol : 1,5g = 32g wodoru
32g : 16g/mol = 2

Uzyskaliśmy związek o wzorze C₂H₄O₂ (chodzi tu prawdopodobnie o kwas octowy CH₃COOH )

Zad 2)
C% (stężenie procentowe)-40 %
mr(masa roztworu)- 120g
ms(masa substancji) - ?

Przekształcamy wzór na stężenie,aby obliczyć masę substancji:
C%= ms × 100% : mr / × mr
C% × mr = ms × 100% / : 100%
ms= C% × mr : 100 %
ms= 40 % × 120g : 100%= 48g
Do sporządzenia tego roztworu należy użyć 48g jodu

Zad 3.
Reakcja:
C₆H₁₂O₆→ 2 C₂H₅OH + 2 CO₂ czyli z 1 mola glukozy powstało 2 mole alkoholu i 2 mole dwutlenku węgla.

Obliczam ile glukozy wzięło udział w reakcji:
M(masa cząsteczkowa glukozy)-6×12g/mol + 12×1g/mol + 6×16g/mol=180g/mol
M 2 C₂H₅OH= 2 × ( 2×12g/mol + 5×1g/mol + 16g/mol + 1g/mol)= 92g/mol
czyli ze 180g glukozy-----powinno powstać----92g etanolu
to z Xg glukozy------------powstało--------------230g etanolu
X=230g × 180g : 92g = 450g glukozy

Obliczam z bilansu masy ile gram dwutlenku węgla powstało w reakcji:
450g glukozy- 230g etanolu= 220g dwutlenku węgla

Obliczam ile dm³CO₂powstało w tej reakcji:
1 mol CO₂ ma masę 44g(z masy cząsteczkowej) i zajmuje w warunkach normalnych objętość 22,4 dm³.
skoro 44g CO₂----zajmuje--------22,4dm³
to 220g CO₂------zajmie---------X dm³
X=220g × 22,4dm³ : 44g =112 dm³

Powstały w tej reakcji dwutlenek węgla zajmuje objętość 112 dm³.

2010-04-02T17:51:32+02:00
1. Zakładam, że chodzi o CO2

X +O2 --> CO2 + H2O
m CO2 = 44g
m H2O = 18g

w 44g CO2 - 12 g C
w 2,2g - x
x=0,6g

w 18g H2O - 2 g H2
w 0,9 - y
y=0,1g
1,5g - 0,6g-0,1g = 0,8g - masa 3 pierwiastka tworzącego związek, najprawdopodobniej tlenu

0,6g*100%/1,5=40% - zaw. % węgla w związku
0,1g*100%/1,5g=6,7g
0,8*100%/1,5g=53,3%

60g*0,4g=24 - zaw. węgla w związku
24:12=2
60g*0,067=4
60g*0,533=32
32:16=2
CH3COOH

2. powstanie jodyna, czyli roztwór jodu w etanolu
mr - 120g
Cp - 40%
ms(jodyny) ?
120*0,4=48g

3. C6H12O6 --> 2 CO2 + 2 C2H5OH
m 2 C2H5OH 92g
V 2 CO2 44,8dm3
44,8dm3 - 92g
x - 230g
x=112dm3