Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T16:42:23+02:00
Men in some countries for many years are treated better than women citizens. Even in Saudi Arabia, representatives of the fair sex have to compulsorily wear a dress covering the entire body. Regardless of how many degrees on the thermometer is fixed, they wear clothes. The introduction of compulsory military service is completely the wrong move. And why women are treated worse than men? In my opinion, great rudeness is how people are capable of such an act. I wonder if there was a world that, if such women have become men and vice versa. the world would completely deteriorated. Unimaginable a pregnant man. I end it this way: I thank God that even though Poland is such a country where citizens have equal rights. Women's Army is the embarrassing!Tłumaczenie :Meżczyźni w niektórych krajach , są od wielu lat lepiej traktowanymi obywatelami niż kobiety. Chociażby w Arabii Saudyjskiej przedstawicielki płci pięknej muszą obowiązkowo nosić stroje zakrywające całe ciało. Niezależnie od tego ile stopni jest na termometrze one noszą stały strój. Wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej jest kompletnie złym posunięciem. Niby dlaczego kobiety są gorzej traktowane niż mężczyźni? Moim zdaniem wielkim chamstwem jest , jak ludzie są zdolni do takiego czynu. Ciekawe czy by istniał świat , gdyby np. kobiety stały się mężczyznami i na odwrót. świat by podupadł kompletnie. Niewyobrażam sobie mężczyzny w ciąży. Zakończę to tak : Dziękuję Bogu , że chociażby Polska jest takim krajem, w którym obywatele mają równe prawa. Wojsko dla kobiet równa się obciach !
4 1 4