Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T17:14:11+02:00
To chyba będzie tak:
a₇₇ - a₇ = 105
S₇ = a₁+a₇/2 (w ułamku) *7
a₁+a₇/2 * 7 = 45.5 /*2
(a₁+a₇)*7 = 91
7a₁+7a₇ = 91
7a₁+7(a₁+6r) = 91
7a₁+7a₁+42r = 91
14a₁+42r = 91

a₇₇ = a₁ +76r
a₇ = a₁+ 6r

a₇₇ - a₇ = a₁ + 76r - (a₁ + 6r)
105 = a₁ + 76r - a₁ - 6r
105 = 70r
1,5 = r

14a₁+42*1,5 = 91
14a₁ + 63 = 91
14a₁ = 28
a₁ = 2

a₇₇ = 2 + 76*1.5 = 116

Powinno być dobrze...
1 5 1