2. Barometr wskazuje ciśnienie 760mm słupa rtęci. Oznacza to, że:
A) ciśnienie wywierane przez atmosferę jest równe ciśnieniu wywieranemu przez słupek rtęci o wysokości 760mm.
B) jest to umowna wartośc przyjęta na skali barometru.
C) w tym dniu ciśnienie wywierane przez 760mm atmosfery jest takie samo, jak ciśnienie wywierane prze 760mm słupa rtęci.
D) odpowiedz A i C są fałszywe.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T18:34:22+02:00