Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T20:39:52+02:00
Działania organizacji pozarządowych :

- Fundacja SOS - obejmuje opieką osoby zagrożone ubóstwem i społeczną marginalizacją, inicjuje i stymuluje akcje społeczne;
- Polska Akcja Humanitarna - niesie pomoc ofiarom wojen i kataklizmów za granicą i w Polsce oraz uchodźcom, wspiera szkoły i ośrodki zdrowia w rejonach dotkniętych ubóstwem,
- Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - niesie pomoc dla chorych dzieci
- Caritas Polska - organizuje i koordynuje działania pomocowe za granicą i w Polsce i informacyjne;
- Polski Czerwony Krzyż - niesie pomoc wszystkim potrzebującym, pozyskuje honorowych dawców krwi, prowadzi Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, zapobiega chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym, bierze udział w międzynarodowych akcjach pomocy humanitarnej;
- Polski Związek Łowiecki - zarządza gospodarką łowiecką, wprowadza limity odstrzałów zwierzyny łownej, kontroluje przestrzeganie okresów ochronnych, prowadzi hodowlę i dokarmianie dzikich zwierząt.
- Polski Związek Wędkarski - ma podobne zadania w zakresie połowu ryb słodkowodnych i wydawania odpowiednich zezwoleń.