Wystarczą krótkie odp oraz minimalnie 3 zrobione zadania(jesli nie umiecie mozecie zrobic inne;))
Zad 1
Jaką powierzchnię ma boisko sportowe ,jeżeli korty tenisowe zajmują 40 arów,a to stanowi 23%powierzchni całego boiska?
Zad2
Pani Nowak wpłaciła do banku 2000zł na okres trzech miesięcy.Ile otrzyma odsetek po upływie tego okresu,jeśli oprocentowanie roczne w tym banku wynosi 6%<
Pamiętaj!Odsetki ,które dopisywane są do naszych oszczędności ,traktowane są przez państwo jako dochód.Musimy od nich zapłacić podatek ,który w Polsce wynosi 20% kwoty odsetek.
Zad3
Przed podwyżką ,telewizor kosztował 6500zł,a po podwyżce 7000zł.O ile procent podwyzszono cenę telewizora?
Zad4
Do 100 kg solanki 5% dosypano 3 kg soli.Oblicz z dokładnością do 0,1 % stęzenie otrzymanego roztworu.
Zad5
W sadzie rośnie 75 drzew.Jabłonie stanowią 24%wszystkich drzew owocowych.Ile jabloni rośnie w tym sadzie?
Zad 6
Tata Michała zapłacił za komputer 4148zł(cena brutto).Jaka jest cena tego komputera,jeżeli doliczony jest do niej podatek Vat w wys 22%?
Zad7
W dostawie 400 długopisów 3% stanowią długopisy uszkodzone.Ile uszkodzonych długopisów trzeba usunąć,aby w pozostałych było mniej niz 2 % dł.uszkodzonych?

3

Odpowiedzi

2010-04-02T21:18:53+02:00
1. 40a -----------------23%
x ------------------ 100%
23x=4000/23
x=174 a
3. 6500 -----100%
500 ------x
6500x=50000% /:6500
x=7,7%
4. 100*5%=5 kg soli
5+3=8kg
103 -------100%
8 ---------x
103x=800% /:103
x=7,8%
5. 75*24%=75*0,24=18 - tyle jaboni
6. 122% ------- 4148zł
100% -----------x
122x=414800 /:122
x= 3400 zł
7. 400 długopisów 3% stanowią długopisy uszkodzone.Ile uszkodzonych długopisów trzeba usunąć,aby w pozostałych było mniej niz 2 %
400*3%=12
12-x -----------2%
400-x -----------100%
800-2x=1200-100x
98x=400 /:98
x=4,1
musimy usunąć ponad 4 długopisy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-02T21:28:09+02:00
Zad.1
40 arów - 23% boiska
x arów - 100% boiska
23x=40000
x=174 arów

Zad.2
d=k*p*t/100
k-kapitał
p-procent
t-czas (częśc roku, czyli 3 miesiące to 1/4)
d=(2000*6*1/4)/100
d=30 [zł]
podatek:
30 zł - (20%*30 zł) = 30 zł - 6 zł =24 zł

Zad.3.
6500 - 100%
7000 - x%
6500x=700000
x=108%
108%-100%=8%
nie jest to b. dokładnie obliczone

Zad.4
zrobię je chemicznie, ale Tobie raczej chodziiło o sposób matematyczny
mr1=100kg
ms1=?
C%=5%

C%=(ms/mr)*100%
i tutaj ms1=5kg -> jak podstawisz do wzoru

ms2=ms1+3kg=5kg +3kg = 8kg
mr2=mr1 +ms2=100kg +8kg = 108kg
C%=(ms1/mr1)*100%
C%=(8kg/108kg)*100%
C%=7,4%


Zad.5
75 - 100%
x - 24%
100x=1800
x=18

Zad.6

4148 zł - (22%*4148 zł)= 4148zł - 912,56zł = 3235,44

Zad. 7
400 długopisów - 100%
x długopisów - 3%
1200 =100x
x=12

400 długopisów - 100%
y długopisów - 2%
100y=800
y=8

12-8=4
czyli trzeba usunąć 4 długopisy
2010-04-02T21:38:51+02:00
1)100 -x
23 - 40

23x=4000
x=173,9 a

2) 2000/10=20 20*6=120 120/4=30 30/100=0,3 0,3*20=6 30-6=24
otrzyma 24 zł

3) 7000-6500=500 6500/100=65 500/65=7,7

5) 75/100=0,75 0,75*24=18

6)4148/100=41,48 41,48*22=912,56 4148-912,563235,44

7)400/100=4 4*3=12 4*2=8 12-8=4