Zwieńczenie wieży zamkowej ma kształt ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego. Wysokość tego ostrosłupa wynosi 3m, a krawędź podstawy 4m. Ile m² blachy potrzeba na pokrycie wieży? Wynik zaokrąglij do całości. Dolicz 8% na zakładki i ubytki. Przyjmij, że √21=4,58.

2

Odpowiedzi

2010-04-02T22:54:06+02:00
Potrzeba 60 m² blachy.
Rozwiązanie w załączniku.
2010-04-02T23:21:26+02:00
M - wysokość trójkąta w podstawie

a√3
m = ______
2

4√3
m = ______
2
m = 2√3 m

o - wys. trójkąta w ścianie bocznej

3² + (2√3)² = o²
9 + 12 = o²
o = √21 = 4,58 m

P = 6 × ½ a×o
P = 6 × ½ × 4 × 4,58
P = 54,96 m²

54,96 - 100%
x - 8%

54,96 × 8%
x = __________ = 4, 39 m²
100%

54,96 + 4,39 = 59,35 m² = 60 m²
Potrzeba 60 m² blachy.
wynik w załączniku od innego rozwiązującego jest błędny