Odpowiedzi

2010-04-02T23:01:34+02:00
2010-04-02T23:02:32+02:00
Ze wzoru na prawo powszechnego ciążenia

F=G*M*m/r²

F-siła przyciągania
G-stała grawitacji (6,67*10⁻¹¹ N*m²/kg²)
M-masa ciała (w tym wypadku Marsa)
m-masa drugiego ciała
r-odległość między środkami ich mas
  • Użytkownik Zadane
2010-04-02T23:03:49+02:00
F=G*m₁*m₂/r² * e^i

To jest na pewno dobrze :)
to jest wzorek ogólny a na Ms i Mg to bd:

F=G*Ms*Mg/r²*e^i

e^i =x^i/r jest wektorem jednostkowym (ee = 1) łączącym środki mas obu ciał dla uproszczenia przyjmuje się że jest równe 1

F-siła przyciągania
G-stała grawitacji (6,67*10⁻¹¹ N*m²/kg²)
m₁-masa pierwszego ciała
m₂-masa drugiego ciała
r - odległość między środkami mas ciał