1.aby wyznaczyc srednice cienkiego drutu nawinieto ciasno na ołowek 1000 zwojow ktore zajeły długość 50mm.oblicz srednice tego drutu?
2.jedna mila morska wynosi 1852m.światło z latarni widoczne jest z odległosi 10 mil.czy jej światło widoczne jest na promie jezeli znajduje sie on 20 km od latarni?
3.wykorzystując zależnosc ze 1kg masy ziemia przyciąga siłą 10N oblicz
a)ciezar ciala o masie 50kg
b)mase ciała o ciezarze 50N
4.oblicz ciezar szyby wystawowej o wymiarach 2m x 1 m x 0,005m
PROSZE OBLICZCIE MI TO SZYBKO I WYPISZCIE DANE SZUKANE I WZOR PLISS

1

Odpowiedzi

2009-11-02T08:37:08+01:00
Średnica drutu
50mm/1000 = 1/20 mm

10 mil = 18520m
20km = 20000m
18520<20000 - nie będzie widać światła

3)
Q = mg
g = 10N lub 9,81N
W zadaniach przyjmuje się 10 dla uproszczenia obliczeń
Q = 50*9,81 = 490,5 N

b)
50 N = m*9,81
m = 50/9,81 = 5,1 kg

3)
Q = g*d*v
d- gęstość wartość waha się między 2400-2600 kg/m³
Przyjmijmy 2500 kg/m³
Q = 9,81*2500*0,01 = 245,25 N
v- objętość