Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T22:22:08+02:00
CaH₂ + 2 H₂0 → Ca(OH)₂ + 2H₂
Al₄C₃ + 12H₂0 → 3CH₄ + 4Al(OH)₃
CaC₂ + 2H₂0 → C₂H₂ + Ca(OH)₂

H₂ : CH₄ : C₂H₂ = 1 : 1 : 1

Jeżeli powstał 1 mol C₂H₂, to oznacza że w reakcji
CaC₂ + 2H₂0 → C₂H₂ + Ca(OH)₂ brał udział 1 mol CaC₂ czyli 64g.

Jeżeli powstał 1 mol CH₄, to oznacza że w reakcji
Al₄C₃ + 12H₂0 → 3CH₄ + 4Al(OH)₃ brał udział ⅓ mola Al₄C₃ czyli 48g.

Jeżeli powstał 1 mol H₂, to oznacza że w reakcji
CaH₂ + 2 H₂0 → Ca(OH)₂ + 2H₂ brał udział ½ mola CaH₂ czyli 21g.

Łączna masa tych substancji to : 64g+ 48g+ 21g= 133g

%CaC₂ = 64g/133g * 100% = 48,1%
%Al₄C₃ = 48g/133g * 100% = 36,1%
%CaH₂ = 21g/133g * 100% = 15,8%
3 5 3
2010-04-03T23:34:14+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
CaH₂ + 2 H₂O----->Ca(OH)₂ + 2H₂
Al₄C₃ + 12H₂O----->3CH₄ + 4Al(OH)₃
CaC₂ + 2H₂O----->C₂H₂ + Ca(OH)₂

Powstałe gazy mają być do siebie w stosunku
H₂ : CH₄ : C₂H₂ = 1 : 1 : 1, więc

42g CaH₂--------2mole H₂
xg CaH₂---------1mol H₂
x=21g CaH₂

144g Al₄C₃--------3mole CH₄
xg Al₄C₃----------1mol CH₄
x=48g Al₄C₃

64g CaC₂------1mol C₂H₂
x=64g CaC₂

Suma mas:
CaH₂ + Al₄C₃ + CaC₂ = 21g + 48g + 64g = 133g
133g mieszaniny--------100%
21g CaH₂------------------x%
x=15,8% CaH₂

133g mieszaniny----------100%
48g Al₄C₃-------------------x%
x=36,1% Al₄C₃

133g mieszaniny-----------100%
64g CaC₂--------------------x%
x=48,1% CaC₂
3 5 3