Zad.1
Z każdego zestawu nazw skał wykreśl nazwę tej skały, która nie pasuje do pozostałych.
Uzasadnij swój wybór.

a) Sól kamienna,kwarcyt,sól potasowa,gips.
...................................................................
b)Węgiel brunatny,andezyt, węgiel kamienny, torf.
...................................................................
c)Żwir, less, piasek, piaskowiec.
....................................................................
d)Ił, zlepieniec, sól kamienna, gabro.
....................................................................

2

Odpowiedzi

2010-04-03T17:27:05+02:00
A) nie pasuje kwarcyt bo jest skałą przeobrażoną a nie osadową tak jak pozostałe
b) nie pasuje andezyt bo to skała magmowa ,a nie osadowa
c) nie pasuje piaskowiec bo jest skałą okruchową zwięzłą a nie luźną
d) gabro nie pasuje bo to skała magmowa a nie osadowa
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T17:43:15+02:00
A) nie pasuje kwarcyt, gdyż jest skałą przeobrażoną a pozostałe są skałami osadowymi chemicznymi.
b) andezyt nie pasuje bo jest on skałą magmową wylewną a reszta jest skałami osadowymi organicznymi.
c)nie pasuje piaskowiec, ponieważ jest skałą osadową okruchową zwięzłą a reszta jest skałami osadowymi okruchowymi luźnymi.
d) nie pasuje gabro bo jest skałą magmową głębinową a pozostałe to są skały osadowe.
4 5 4