PAn Kowalski postanowił pomalować ściany i sufity w dwóch pokojach o wymiarach 3,5m x 3,8m i 4m x 3,8m oraz w kuchni o wymiarach 2,5m x 3m. Wysokość mieszkania wynosi 2,6m. Okna w pokojach mają wymiary 2,4m x 1,4m, a okno kuchenne jest kwadratem o boku 1,4m. Drzwi we wszystkich pomieszczeniach mają 2m wysokości i 0,9m szerokości. Jaką powierzchnię ma do pomalowania?

2

Odpowiedzi

2010-04-03T18:22:02+02:00
Pokój 1
2 * ( 1,4 * 3,5) + 2 * ( 3.8 * 1,4) + 3,8 * 3,5 = 9,8 + 10,64 + 13.3 = 33,74 m ²
okno - 2,4 * 1,4 = 3,36 m²
drzwi - 0.9 * 2 = 1.8 m²
33,74 m ² - ( 1,8 + 3,36) = 28,58 m²

pokój 2
2 * ( 4 * 1,4) + 2 * ( 3,8 * 1,4) + 4 * 3,8 = 11,2 + 10,64 + 15,2 = 37,04 m ²
okno - 2,4 * 1,4 = 3,36 m²
drzwi - 0.9 * 2 = 1.8 m²
37,04 m ² - (3,36 m² + 1.8 m²) = 31,88 m²

kuchnia
2 * ( 1,4 * 2,5) 2 * (3 * 1,4) + 2,5 * 3 = 7 + 8,4 + 7,5 = 22,9 m²
okno - 1,4 m ² = 1,96 m²
drzwi - 0.9 * 2 = 1.8 m²
22,9 m² - ( 1,8 + 1,96 ) = 19,14 m ²

razem
28,58 m² + 31,88 m² + 19,14 m ² = 79,6 m ²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-03T18:22:10+02:00
P=pole okna lub ściany
P=a*h
a - długość ściany
h - wysokość pokoju , okna
Pa = pole bez okien pierwszego pokoju
Pa=2*3,5*2,6+2*3,8*2,6
Pa=18,2+19.76
Pa=37,96m²
Pb=pole bez okien drugiego pokoju
Pb=4*2,6+3,8*2,6
Pb=10,4+9,88
Pb=20,38cm²
Pk=pole kuchni bez okien
Pk=2,5*2,6+3*2,6
Pk=6,5+7,8
Pk=14,3
Okna w pokojach
Po-pole okien w pokojach
Po=2,4*1,4*2
Po=6,72
Pok-pole okna w kuchni
Pok=a²
Pok=(1,4)²
Pok=1,96
Drzwi
Pd - pole wszystkich drzwi
Pd=2*0,9*3=5,4
Powierzchnia do pomalowania - Pp
Pp=Pa+Pb+Pk-Po-Pok-Pd
Pp=37,96+20,38+14,3-6,72-1,96-5,4
Pp=58,56m²
1 4 1