Odpowiedzi

2010-04-03T19:02:10+02:00
Prawa osobiste dziecka:
prawo do życia, przeżycia i rozwoju,
prawo do posiadania stanu cywilnego;
prawo do rodziny;
prawo do wolności religii i przekonań;
wolności wypowiedzi i wyrażania poglądów;
wolność od przemocy fizycznej i psychicznej.

wolność od przemocy fizycznej i psychicznej - żadne dziecko nie może być bite, ani prześladowane zarówno fizycznie jak i psychicznie,
prawo do wolności religii i przekonań - każde dziecko ma prawo wyznawać wybraną przez siebie religię oraz głosić własne przekonania,
prawo do rodziny - każde dziecko ma prawo posiadania rodziny
3 3 3
2010-04-03T19:06:08+02:00
Najważniejsze w prawie międzynarodowym są:
- prawo do życia i rozwoju,
- prawo do rodziny,
- wolność od przemocy fizycznej, psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych,
- prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych.
-parwo do religi i pogdlądów

-Prawo do religi:
Każde dziecko może wyznawać własną religię i głosić własne pogdlądy
-prawo rodziny+kazde dzecko ma prawo do posiadania wlasnej rodziny ktrora bedzie je kochala.wazne by dziecko mialo gdie mieszkac
wolnosc od przemocz fizycznej i psychicznej
zadne dzecko nie moze bzc bite ani przesladowane fizyczne jak i psychiczne
1 5 1
2010-04-03T19:07:32+02:00
1)Prawo do rodziny.
2)Prawo do nauki.
3)Prawo do życia i rozwoju.


1)Każde dziecko ma prawo do posiadania rodziny, która będzie kochało dziecko. Nie ważne czy to dom rodzinny czy dom dziecka ważne, by dziecko miało miejsce, w którym będzie czuć się bezpiecznie.
2) Jest to prawo związane z nauką w zakresie szkoły gimnazjalnej i podstawowej. Każde dziecko ma prawo do bezpłatnego uczenie się w szkole.
3) Każde dziecko ma prawo do rozwoju i życia. Ma też prawo do godnych warunków, w których będzie żyć i rozwijać się.
3 4 3